Change Agenda AB

Management Consulting

Affärsidé

Change Agenda AB är ett oberoende konsultbolag vars affärsidé är att stötta företagsledningar i förändringsprojekt relaterade till IT. Den allt snabbare marknadsutvecklingen ställer även allt högre krav på företag att se över sina verksamhetsprocesser för att säkerställa konkurrensfördelar genom en hög operativ effektivitet varför förändringsprojekt ofta hamnar högst upp på ledningens agenda.

Våra tjänster


IT Verksamhetsstöd

Vi erbjuder utvärdering och optimering av verksamhetsprocesser och system inom ett flertal verksamhetsområden så som HR, Lön och Ekonomi.

IT Projektledning

Vi erbjuder kvalitativ förändringshantering baserad på beprövad metodik (PEJL) och ett pragmatiskt tillvägagångssätt med utgångspunkt i fastställda effektmål och en god förankring mellan alla berörda parter.

IT Kravhantering och Test

Vi erbjuder stöd och ledning inom kravhantering och test baserat på best practices.

IT Granskningar och Revisioner

Vi erbjuder professionellt stöd inom IT-revisioner och analyser av projektgenomföranden (tid/kostnad/kvalitet).

IT Processer & förvaltning

Vi erbjuder en obyråkratisk och kostnadseffektiv tillämpning av ITIL med målet att snabbt få en bättre struktur och en högre effektivitet på IT avdelningen.

IT Outsourcing och Upphandling

Vi erbjuder professionellt stöd i alla delar av IT outsourcing och systemupphandlingar, från ax till limpa.